Search
  • The Art Hub Studio Team

Academic Drawing with Anatomy Seminar


* English text below* Ακαδημαϊκό Σχέδιο και Ανατομία Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις θεμελιώδεις αρχές του ακαδημαϊκού σχεδίου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μέτρησης Sight-Size (Μέθοδος ανίχνευσης μεγέθους) με αναφορά από ζωντανό μοντέλο. Το σεμινάριο θα είναι ένας συνδυασμός παρουσιάσεων και πρακτικής εξάσκησης σε κάθε συνάντηση. Οι παρουσιάσεις θα επικεντρωθούν στην εκμάθηση των διαδοχικών σταδίων του ακαδημαϊκού σχεδίου και σε στοιχεία ανατομίας που απαιτούνται για τον σχεδιασμό μιας ακριβούς ανθρώπινης μορφής. Οι πληροφορίες αυτές θα εφαρμόζονται μέσω του σχεδίου με αναφορά από ζωντανό μοντέλο. Σε όλες τις συναντήσεις οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται εξατομικευμένα μέσω παραδειγμάτων και συζήτησης, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα ακόλουθα: • Γραμμές Μορφολογίας και Δομής • Γραμμές σκίασης και Φόρμες σκίασης • Μορφή και Τονικότητες • Τεχνικές Φωτισμού Εφόσον θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον κάθε συμμετέχοντα, το εργαστήριο θα εξυπηρετήσει τα ενδιαφερόμενα άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τις προηγούμενες γνώσεις ή την εμπειρία τους. -Ποιοί μπορούν να επωφεληθούν: Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για μαθητές που προετοιμάζουν πορτφόλιο για εισδοχή σε Σχολές Καλών Τεχνών, για φοιτητές Τεχνών που επιδιώκουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς και τέλος για ερασιτέχνες και επαγγελματίες καλλιτέχνες που θέλουν να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες τους. Διάρκεια εργαστηρίου: 2 Απριλίου - 14 Μαϊου Δέκα τρίωρες συνεδρίες Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.thearthub.eu/ 22510100 / Facebook PM **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η έγκαιρη προκράτηση θέσης είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Τελευταία ημερομηνία 26/03/19 Βιογραφικό: Ο Γιάννης Γ. Κορoμίας είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας στην Ιταλία, με εξειδίκευση στο Ακαδημαϊκό Σχέδιο και Ζωγραφική. Αργότερα σπούδασε Γλυπτική στο Duncan of Jordanstone College of Art and Design του Πανεπιστημίου του Dundee στη Σκωτία. Έχοντας αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανθρώπινη ανατομία και την ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει μεταξύ της Εικονικής Τέχνης και της Ανατομίας, ολοκλήρωσε ένα Πρόγραμμα Ανθρώπινης Ανατομίας Écorché στις ΗΠΑ και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο MSc με Διάκριση στην Κρανιοπροσωπική Ταυτοποίηση και Δικανική Τέχνη στο Κέντρο Ανατομίας και Ανθρώπινης Ταυτοποίησης του Πανεπιστημίου του Dundee. Έργα του εκτίθενται στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του Ανατομικού Μουσείου του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. ---------------------------------------------------------------- Academic Drawing with Anatomy This seminar will guide participants through the fundamentals of Academic Drawing from a live model using the Sight-Size method of measuring with reference to human anatomy. Participants will attend a series of presentations on the stages of Academic Drawing and the relevant anatomical knowledge necessary for the construction of an accurate human figure. During this process the participants will be individually guided through demonstrations and critiques so as to develop a better understanding of: • Blocking and Constructive Lines • Shadow Line and Shadow Shapes • Form and Tones • Light Effect • Due to the fact that special individual attention will be given to guide participants, the workshop will cater for interested individuals, irrespective of their age, previous knowledge or experience. -Who should participate: This workshop is suitable for students preparing a portfolio for Schools of Fine Arts, university students of similar disciplines seeking specialisation in specific fields and finally, amateur and professional artists who want to enrich their skillset. Workshop Duration: • April 2nd – May 14th / Ten three-hour long sessions For more info: http://www.thearthub.eu/ 22510100 / Facebook PM *IMPORTANT NOTE: Timely registration in this workshop is NECESSARY. Registration deadline 26/03/2019* Bio: Yiannis G. Koromias is a graduate of the Florence Academy of Art in Italy, with specialisation in Academic Drawing and Painting. He later studied Sculpture at the Duncan of Jordanstone College of Art and Design, University of Dundee, in Scotland. Having developed a particular interest in human anatomy and the special relationship that exists between Figurative Art and Anatomy, he completed a Human Anatomy Écorché Course in the USA and subsequently earned an MSc degree with Distinction in Craniofacial Identification and Forensic Art at the Centre for Anatomy and Human Identification, University of Dundee. His work is exhibited in Cyprus and the UK, including Edinburgh University’s Anatomical Museum.


12 views

© 2020 by The Art Hub Visual Arts Laboratories

Arch. Kyprianou 32 Ave.,2059, Strovolos, Nicosia, Cyprus

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle